This roundtable will be in Dutch.

Location: MS Teams

Time: 15:00

Publiek-Private Samenwerking

Wat kunnen security managers in het bedrijfsleven leren van security professionals bij de (rijks)overheid en wat kunnen security professionals werkzaam bij de (rijks)overheid leren van security managers in het bedrijfsleven, dat is de centrale vraag bij de round table publiek-private samenwerking. De onderwerpen die de komende periode nog voorbijkomen zijn lessons learned en best practices. De eerste round table heeft als thema de organisatie van de beveiligingsfunctie. Binnen de (rijks)overheid lijken taken, verantwoordelijkheden en positie beter geborgd dan binnen het bedrijfsleven. Berndt Rif, Beveiligingsautoriteit (BVA) en Chief Security Officer Concern bij het Ministerie van VWS, zal een korte toelichting geven op het door de Minister President onderkende BVA-Stelsel 2021 (opvolger van het Beveiligingsvoorschrift 2013). Dit stelsel beschrijft wat de taken en verantwoordelijkheden van de BVA zijn en hoe de BVA de secretaris generaal van zijn of haar departement ondersteunt bij het inrichten van en toezichthouden op de integrale beveiliging. Zou een dergelijk stelsel, als guideline, ook bruikbaar zijn om de Chief Security Officer binnen het bedrijfsleven te positioneren ? Tijdens de round tabel gaan wij met elkaar het gesprek aan over deze vraag. 

 

 

 

It's not possible to sign up for this event


« back